Zwroty i Reklamacje

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 
Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat zwrotów i reklamacji prosimy o kontakt drogą mailową bądź telefoniczną od poniedziałku do piątku.